אתגרי השעה אל מול המציאות המורכבת

כפי שהתרענו אין-סוף פעמים, פורום קהלת חדר ופרס זרועות לכל צמתי קבלת ההחלטות במדינה. את תוצאות המהלכים ההרסניים הללו אנו רואים בחתירה ליישום תפיסה ליברטינית קיצונית בישראל, המרעידה את אמות הסיפים של יסודותינו הדמוקרטיים, ברוח מגילת העצמאות.

הכאוס הציבורי, לצד שסע וניכור המגיעים לממדים חסרי תקדים, מדאיגים את כולנו. הם מדירים שינה מכל מי שאוהב את המדינה שלנו, מכל מי שמחובר לאדמתה בכל נימיו, ללא הבדל בין שמאל לימין, כמונו – יצרני החלב, העומדים בחזית החקלאות הציונית.
בימים חשוכים בציבוריות הישראלית, עדיין אנו יכולים לראות נקודת אור בענף החלב – והיא תחילת תהליכי החקיקה על-בסיס הסכם החלב האחרון, שמיושמים ממש בימים אלה בכפוף להסכם שגובש ואושר לפני כחצי שנה.

ישנה חשיבות גדולה לקידום החקיקה בהקשר זה, אנו עוקבים בדאגה אחר עליות המחירים הצפויות במאי 23, לאור סנכרון המנגנון האוטומטי, יישום הסכם חשוב ועמדתנו נשמעת בדיונים רבים בכנסת, בשבוע האחרון העברנו את החקיקה בקריאה ראשונה, וביום שני אנו אומרים להגיע לאישור וועדת הכלכלה. חשיבות החקיקה ויישום ההסכם היא הצורך בוודאות, בייחוד בעידן בו חיזוק הביטחון התזונתי עומד בראש סדר העדיפויות העולמי.

המשימות אשר עומדות לפנינו הן כבדות משקל ומחייבות פעילות במספר מישורים בו-זמנית, במציאות מאתגרת ומורכבת לכל הדעות. לצד זאת, קיימים השירותים המקצועיים השוטפים אותם מספקת ההתאחדות, אשר מטבע הדברים מושפעים מהסביבה הכלכלית וגלי ההתייקרות בכל התחומים במשק, לרבות עלויות כוח אדם.

התייקרויות אלו מכבידות על תקציבה של ההתאחדות, שכזכור הובילה על-פי החלטת ההנהלה תהליכי התייעלות משמעותיים. תהליכי ההתייעלות יושמו במלואם, על-פי יעדי הנהלת ההתאחדות, כך שגם השנה דמי חבר נשארו ללא שינוי, בסך 1,500 ₪, המגלמים קבלת שירותים מקצועיים במהלך השנה ומקוזזים מהתשלומים השוטפים של התאחדות. זאת ועוד: הסכום הינו תקרת גג לתשלום, כך למשל משקים אשר יצרכו שירותים מעל ל-1,500 ₪ בשנה, סכום דמי החבר יתקזז באופן מלא והחיוב יבוצע לחשבונית של חודש מרץ.

עם זאת, וכאמור בהשפעת לחצי ההתייקרויות וצורכי התקציב, הנהלת ההתאחדות החליטה לעדכן את תמחור שירותי ביקורת החלב בשיעור של 10% לפרה במשק נתון, החל מחודש מרץ. המדובר בתוספת של 40 אגורות לפרה בעדר לעלות בדיקת חלב עם מבקר ול-27 אגורות לעלות בדיקת חלב ללא מבקר, לשם הדוגמא ברפת עם 100 פרות (כ-מיליון ליטר) מדובר ב- 40 ₪.

חשוב לי להדגיש: עדכון התמחור מיושם באחריות מרבית ולאחר שעות רבות של דיונים, בהם נשקלו אין-סוף היבטים. חברי הנהלת ההתאחדות ניתחו כל נתון, בחנו כל אפשרות. יחד, חתרנו למיצוי דרכים שונות בכדי להימנע ממהלך זה. אלא, שבמצב הנתון הגיעו החברים פה אחד למסקנה כי אין מנוס מעלייה מתונה, שמחד רגישה לחברים ומאידך שומרת על יציבותה של ההתאחדות במילוי ייעודה המקצועי – שירותים נגישים וזמינים למשקים בכל נקודה בישראל, בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אני סמוך ובטוח כי כולנו מבינים את מורכבות השעה. מורכבות ציבורית, פוליטית, רגולטורית, תקציבית ומקצועית, אשר איננה קלה לאף אחד ומחייבת אותנו "להיכנס מתחת לאלונקה", כחלק ממשפחה אחת גדולה, המזוהה עם ערכי הסולידריות, השותפות והערבות ההדדית, הן במעגל הפנימי – אחד כלפי השני – והן במעגל החיצוני – כלפי החברה הישראלית.
שבת שלום, חברים.

ליאור שמחה