דוח מנכ"ל , 28.1.2022

לחברים שלום,

בשבועות האחרונים מופצים ניירות והודעת מגורמים להם טעמים שונים על מחירים צפויים לחציר ולתחמיץ האביבי. ברצוננו להדגיש כי אין בפרסומים הללו כל בסיס מוצק לאומדני המחירים. על הרוכשים לשם יצור החלב להתאזר בסבלנות, לעקוב אחר אירועי החורף והבשלת הגידולים בשדות שטרם הסתיימות.

בתוך כך, אנו מזכירים את הלחץ הציבורי בו נמצאים המוצרים להם מחירים מפוקחים, ומוטל  עלינו לעשות ככל יכולתנו להביא לעלות הנמוכה האפשרית של יצור החלב ולמנוע עליה של מחירו.

לכן, אנו מבקשים לא להתייחס לפרסומים כאלו ואחרים המופצים כאמור לאחרונה.

אנחנו מאמינים שלאחר שתהיה בידינו תמונה ריאלית יותר של מצב השוק, רמת המחירים תהיה שונה לחלוטין.

כמו כן, עונת 2022 היא ייחודית בתנאיה בשל היותה שנת שמיטה, בשבועיים הבאים נערוך מפגש זום ענפי שידון בנושא עלויות המזון לרפת החלב.

(על מועד מדויק נודיע בימים הקרובים)

אנו מבקשים מכם, להפיץ מזכר זה לכל אלו לכל בעלי העניין בנושא.

בברכה,

ליאור שמחה                          רחל בורושק