חוברת 411, פסח תשפ"א, מרץ 2021

דבר העורך– זהירות שחפת הבקר | הקוצרים ברינה – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – הגיע הזמן שנצא ממצרים – ליאור שמחה

שוטף ענפי
הערכות לחג פסח תשפ"א | עו"ד יונתן הירשפלד מונה כמנכ"ל אמב"ל
שחיטה שחורה
תחומי אחריות מבקרי החלב והמשקים

פשיעה חקלאית – חוסר משילות ופשיעה בעליה – ראובן זלץ

נוקדים. COM –
טור נוקדים – אילנית דעדוש קלפון
עולם של עיזים – יוסי לפר

מוסף הזנה
הקוצרים ברינה – ראובן זלץ
תמיכה לחקלאים שיקדימו לקצור
פורום ההזנה של יצרני החלב- ד"ר חן גילד: "קיימים פערים בין מה שנעשה בישראל לנעשה בעולם ההזנה המתקדם" – ראובן זלץ
מנהל פורום מרכזי מזון רן יערי: "האתגר הגדול, שיפור איכות המזון ורווחיות הרפתן" – ראובן זלץ
השנה שהייתה ומבט קדימה – עדי פנחס Commadex

התפרצות שחפת הבקר – פרויקט מיוחד
רפת שניידמן הושמדה כליל. אילן גולדשטיין: "אני עדיין ממשיך לעשות סיבוב ברפת ולהדליק אורות" – ראובן זלץ
רפת מרום גלבוע- חשש מחיסול העדר – ראובן זלץ
ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של החקלאית: "להכניס את ניתור שחפת הבקר בעדיפות עליונה של השירותים הווטרינריים" – ראובן זלץ[
ד"ר תמיר גושן מנהל השירותים הווטרינריים: "נערכים למיפוי שחפת הבקר בכל הרפתות בארץ" – ראובן זלץ

המחקר ועתידו

פרופ' זאב טריינין: "ללא מחקר, הענף לא יתקדם" – ראובן זלץ
ד"ר עוזי מועלם: "חושש מעתיד המחקר בתחום" – ראובן זלץ

טור צאלים – משמרות לילה – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוצית – רון כנרתי מנהל רפת קיבוץ כנרת: "למעשה בנינו רפת חדשה" – ראובן זלץ
בקר לבשר – הם רוכבים ושרים..או, למה בעצם הישראלים לא קונים בשר כחול לבן? – ראובן זלץ
צינון – כיצד השפיע גל החום של חודש ספטמבר 2020 על הפרות בעדר החלב הישראלי – י. פלמנבאום,יואל. זרון, יניב. לבון, מ. פרל