חוברת 415, חורף 2021

דבר העורך – המלחמה על הבית | ייצוג בתקשורת ופורם קהלת | אילנית דדוש כלפון: "רוצים לחסל אותנו" | אז מי אחראי ליוקר המחיה | החלטה מושכלת אנטי חקלאית – ראובן זלץ

דברים בשם אמרם – ליאור שמחה: "נמשיך להיצמד לערכים שהביאו אותנו להישגים"

שוטף ענפי
רפתות חדשות בעוטף | חקלאות, הדור הבא
ח"כ רם בן ברק: "הרפורמות אותן מקדם משרד החקלאות, שבירה של כל כללי המשחק הפרלמנטרי"
קנט שילמה כ-18 מיליון שקלים למגדלי בקר עבור פינוי וכילוי של פגרי בקר

בהתאחדות – מילקטק – הזרוע הטכנולוגית של יצרני החלב – ראובן זלץ
מועצת החלב – איציק שניידר: "מנגנון מחיר המטרה מבטיח הצמדה מלאה לתשומות" – ראובן זלץ

חקלאות ישראלית– מנכ"לית משרד החקלאות: "הסכם החלב שנחתם ב 2021- יכובד במלואו" – ראובן זלץ
תעשיה ישראלית – מנכ"לית מילובר אירית בן דב: "אין לישראל שום אלטרנטיבה מלבד חקלאות חזקה ויציבה" – ראובן זלץ

בריאות העדר – התפרצות מחלות בעדר הבקר בישראל – תמונת מצב
ד"ר גבי קינגסוולד: "אנו עדים לתפרצות קשה של מחלת קדחת קיקיונית" – ראובן זלץ
ד"ר תמיר גושן: חשיבות מכרעת באיתור מוקדם של המחלות" – ראובן זלץ

סיור ברפת מושבית – אלי מידן: "הרפתות המושביות צריכות להתארגן בקואופרטיבים" – ראובן זלץ
זוית אישית –
רפת דרור לבנון – ראובן זלץ
הזורעים בדמעה, בדמעה יקצורו – ארנון אושרי

בהתאחדות – בועז חנוכי מנהל תכנות נעה ותבל: "יותר מדי רפתות לא מדווחות כראוי את נתוני ההזנה" – ראובן זלץ

נוקדים.COM
אילנית דדוש קלפון: "מרגיש כמו עידן של סוף החקלאות"

סיור ברפת קיבוצית – מגה רפת בראשית ברנע: "אם לא היינו אופטימים, לא היינו רפתנים" – ראובן זלץ

חקלאות ישראלית – תנו למחלבות הקטנות לחיות – ראובן זלץ
גנטיקה – קביעת גנוטיפ לגן Κ קזאין המשפיע על התגבנות החלב ובחינת שילובו בטיפוח – אפרים עזרא, חן כהן, יהודה ולר, יואל זרון, יניב לבון

הזנה
NASEM 2021 שינויים מרכזיים בדרישות התזונתיות של בקר לחלב – יואב שעני, דניאל ביקל, עירא פלך, חן שפירר, גבי עדין
קינואה למספוא. כי לפרות שלנו מגיע מזון עילית – ד"ר אביב אשר וד"ר ליאור רובינוביץ
גידול מספוא גס ומדוע יש צורך בהכנסת גידולים חדשים – דניאל ביקל