חוברת 417, פסח התשפ"ב

דבר העורך – לחפש את המזומנים | ערבה בוכיה – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – פועלים ללא לאות למען עוד עובד זר לרפת החלב – ליאור שמחה

שוטף ענפי
תוצרת חקלאית ישראלית בעדיפות לאומית?
האם יוזלו מי הקולחין לחקלאים?
אריה בן-שמואלי מנכ"ל משיק: "הפיתרון למצוקת חומרי הגלם לתעשיית המזון בארץ בשווקים חלופיים"
הצדעה לחקלאי ישראל
הרמת כוסית התאחדות יצרני החלב
לקראת פסח 2022 – מה נשתנה? משרד החקלאות: אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? כמה בשר נאכל?

פיריון – לראשונה בישראל הולדת עגל ועגלה מתהליך הפריה חוץ גופית – ראובן זלץ
מועצת החלב – לירון תמיר כלכלן מועצת החלב ״אני צופה ששנת 2022 תהייה מאתגרת עבור הרפתן הישראלי בשל ההתמודדות עם מחירי המזון״ – ראובן זלץ
נוקדים . COM – אילנית דדוש קלפון "זה הזמן לערבות הדדית"
חקלאות ישראלית – הפשיעה החקלאית בעליה תחושת הבטחון במגמת ירידה מדאיגה – ראובן זלץ

הרפת השיתופית – קווים לדמותה – ראובן זלץ
הגר קון מרכזת רפת צאלים "תשומת לב לפרטים הקטנים" – ראובן זלץ
אבי פריימן מנהל רפת עלומים "החשש שלנו הוא מעליית המחירים ובעיות באספקה" – ראובן זלץ
רם סביר מנהל רפת רמת השופט: "אלוהי הדברים הקטנים" – ראובן זלץ
רפת קיבוץ איל המצטיינת מבין רפתות גרנות – ראובן זלץ
רפת גל ים מכון חדש והתאוששות מקדחת שלושת הימים – ראובן זלץ

מזונות – ד"ר אפרים צוקרמן "עומדים לפני שינוי רדיקלי בגידולי בעלי חיים" – ראובן זלץ
בריאות העדר – שיעורי החלמה ויציאה של פרות עם דלקת עטין תת-קלינית אשר טופלו או לא טופלו באנטיביוטיקה – יניב לבון, דני גלעד, גבי לייטנר
פיריון – ניתוח גנטי וגנומי של גיל עגלות בהזרעה ראשונה ובהמלטה – י. ולר, מ. גרשוני, א. עזרא

יום עיון בריאות עדרי הבקר לחלב בישראל – הרצאות נבחרות
מטרות ויעדים ברפואת חיות מייצרות מזון גבי קניגסוולד
עקרונות שליטה בבת שחפת ברפתות החלב בישראל שקד דרוקר, אורי קורן, נדב גלאון, מיכאל ואן סטרטן, גבי קניגסבלד
רווחת חיות משק, בעתיד הקרוב-הערכה מרחוק ד"ר יוני בן-גרא
עוד זה מדבר וזה בא: עדכוני שחפת — גישות אבחון
סיכון מוגבר להפצה של לפטוספירה זואונוטית ע"י עדרי בקר במרעה עם נגישות למקורות מים טבעיים במהלך התפרצות המחלה בישראל בקיץ 2018
טיפול בגלים אקוסטיים ברפת החלב
צינון – האם צריך לצנן גם את העגלות בקיץ? ישראל פלמנבאום
מועצת החלב – מחקר אוסטרלי מקיף תוספת מנת חלב, מפחיתה סיכון לנפילות ושברים בגיל מבוגר