יום עיון שפכי רפת – מצגות

החלת כללי שפכי מפעלים על רפתות- 29.1.19
יום עיון ארצי בנושא שפכים
יום עיון ארצי בנושא שפכים פתרונות אפשריים
יום עיון ינואר 31- טבתמצגת בנושא חיוב שפכי הרפת 29.01.2019
מצגת בנושא חיוב שפכי הרפת 29.01.2019
מצגת יום עיון Aqwind
משה ברונר, מתקני הפרדה בית דגן
מצגת מושביות- פתרון אנארובי 29.1.19
סיכום ותוצאות