משק הבקר והחלב 429, פסח 2024

דבר העורך
ליאור שמחה נפרד מענף החלב במכתב לרפתנים

שוטף ענפי
הרמת כוסית בהתאחדות
פרופ' צדקה יו"ר וועד החוקרים במכון וולקני "המחקרים יעצרו בחודשים האחרונים של 2024"
חדשות החקלאית הרבעון הראשון לשנת 2024 – ד"ר שני שיינין
רפתנות מדייקת שימוש מושכל בזרמה ממוינת – שקד דרוקר
"הרוב המוחלט של הרופאים שלנו, ממשיכים לבחור בנו" איתי ברק – ראובן זלץ
גבי עדין ״המדינה חייבת להפנים את חשיבות המחקר לחקלאות הישראלית״ – ראובן זלץ
טור אישי, ארנון אושרי הגודל לא קובע, דעה לא פופולרית (אולי)

מוסף עוטף עזה, חצי שנה אחרי…פרויקט מיוחד – ראובן זלץ
הוקרה לרפתנים, הצדעה למתנדבים
המתנדבים המופלאים
רון חג'בי "היה כאן כשל ארגוני נורא ואיום"
הגר קון מתגעגעת ליפתח גורני ז"ל
"צמחנו, אך השמחה מהולה בעצב המלחמה״ – ראובן זלץ
״לשמחתי אנחנו רפת רווחית השמה דגש על רווחת הפרה" – שולה קראוזה מנהלת רפת דביר – ראובן זלץ

מדדי רבייה ברפת החלב תוצאות, השפעות ורעיונות לשיפור – ד"ר יניב לבון
כיצד משפיע צינון אינטנסיבי בקיץ על הפוריות של פרות צעירות ובוגרות? ד"ר ישראל פלמנבאום