משק הבקר 430, שבועות 2024

דבר העורך – 247 ימים מתחילת המלחמה | חקלאות = ביטחון
דברים בשם אמרם – "ענף החלב, מגדלור של תקווה" – דגן יראל

שוטף +60
נשיא המדינה באירוע חג שבועות: "אין כמו החקלאות הישראלית"
180 מליון ש"ח לחבל תקומה
איתי רון מנכ"ל חברה לייבוא תבואות ומספוא: "מלאי החירום אינו מספיק"

ענף החלב– שבועות בצל המלחמה – ראובן זלץ
מועצת החלב- "טיפוח דור ההמשך, זו משימה מרכזית" – ראובן זלץ
משרד החקלאות– אורי צוק-בר "הגדלת היבוא איננו הפתרון להורדת מחירים לצרכן" – ראובן זלץ
החקלאית– התפרצות שפעת העופות בארצות הברית ולמה זה מעניין אותנו בכלל? – ד"ר שני שיינין
"התחרות עושה טוב לחקלאית" – ראובן זלץ
משרד החקלאות– דו"ח של משרד החקלאות קובע: היבוא לא גרם לירידת מחירים בפירות וירקות
ענף במלחמה – ענף בימי מלחמה הצפון הבוער – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוצית– "מהלך חשוב שיגרום לרפת המשותפת להמריא" – ראובן זלץ
רפת משק יזרעאלי – ראובן זלץ
שבועות תשפ"ד סנוב, חלב בופאלו כבר שתית? – ראובן זלץ
גנטיקה וטיפוח – ניתוח גנטי וסביבתי של משך זמן העלאת גירה ברפת החלב הישראלית – יהודה ולר, בועז חנוכי, יניב לבון, אפרים עזרא
הזנה– בחינת הזנה בשחת שלמון יפואי והשפעתה על תנובת חלב ורכיביו – סמיר קעאדן, אהרון בללו, ארי ורגס, אביב אשר, ליאור רובינוביץ, שמואל גלילי