תכנון ייצור חלב בשנת 2020 – עדי קפלן

בימים אלה אנו חווים חוסר וודאות, מגפת הקורנה שמסרבת לעזוב מחריפה את המצב הבריאותי והכלכלי ולכל זאת מצטרף חוסר היציבות הביטחונית ואי השקט בגבול הצפון.

מצב זה תופס אותנו הרפתנים במקום יציב מצד אחד אך מאידך מאד קשה לתכנון. בכדי לעזור בקבלת ההחלטות בנוגע להערכת בקוש מוצרי החלב ועם כל הזהירות הנדרשת חשבנו לשפוך קצת אור בהסתכלות על תכנון הענף.

בשנת 2020 התרחשו מספר אירועים משמעותיים המשפיעים על תכנון ענף החלב.

כאמור, מגפת הקורונה מתחוללת בעולם ומגדילה את אי הוודאות שלנו בתור אזרחים וצרכנים בכלל וכרפתנים בפרט. הביקוש למוצרי חלב מושפע מהמגיפה וקיים קושי גדול יותר לחזות את צרכי השוק ובהתאמה לתכנן את מדיניות החלב המתאימה ואת הנגזרות התכנוניות לגבי גודל העדר הנדרש ברפתות. מחד האבטלה עלתה באופן ניכר וכח הקנייה של האזרחים קטן ומאידך סגירת השמיים גרמה לכך שכמות האזרחים במדינה בזמן נתון עלתה. במבחן התוצאה, לאחר כ-5 חודשים מאז תחילת משבר הקורונה אנו רואים שישנו כרגע גידול בביקוש של כמעט 2% ביחס לשנה שעברה.

בנוסף לכך ישנם מספר אירועים נוספים המגדילים את אי הודאות בענף ואת הקושי בתכנון:

  1. שר החקלאות עדיין לא חתם על המכסות לשנת 2020 כאשר אנו נמצאים עמוק מאוד לתוך שנת 2020 וקיים עדיין תרחיש שבו השר לא יקבל את המלצת ועדת המכסות של מועצת החלב (המלצה להקטנת המכסות ב-2% ביחס לשנת 2019)
  2. מלאי גבוה של אבקת חלב וקופה יחסית ריקה במועצת החלב לא מאפשרים יצור שייתן מענה מלא לביקוש על פי הרכיב הגבוה, השומן אלא על פי הביקוש לרכיב הנמוך בלבד, החלבון וזאת למרות הרעש התקשורתי הרב הקיים כיום בנוגע לחוסרים במוצרי החמאה.
  3. פתיחת החמאה ליבוא חופשי ללא מכס בשנת 2020

כאמור, אי הוודאות מייצרת קושי רב לתכנן את ייצור החלב ברפתות לחודשים הקרובים ובהתאם לקבוע את גודל העדר.

אם נסקור את האירועים שהתרחשו בחודשים האחרונים מאז תחילת משבר הקורונה נראה שתמונת המצב הענפית משתנה באופן תדיר ובעוצמה.

בתחילת משבר הקורונה הייתה עליה דרמטית בביקוש למוצרי חלב עקב פחד ממחסור במוצרי בסיס אצל הצרכנים. בעקבות העלייה בביקוש והחשש ממחסור בחלב גולמי בקיץ שונתה מדיניות התשלום ועל חלב עודף קיץ ברצועה ב' ניתן תגמול של 90%.

בתחילת מאי הגיע חמסין חזק שגרם להורדה דרסטית בתפוקות החלב. בשלב זה הסתמן כי הירידה בתפוקות החלב ביחד עם המשך משבר הקורונה והביקוש הגדל בעקבותיו יגרמו למחסור בחלב בחצי השנה השנייה של 2020 ולכן יהיה צורך לשנות את המדיניות כשההצעה שריחפה באוויר הייתה להכניס את חודשים נובמבר-דצמבר לקיץ.

כשהסתמן שאנו לקראת מהלך של שינוי במדיניות התשלום התרחשו מספר אירועים שטרפו את הקלפים.

  1. באופן די מפתיע, בסיום החמסין בחודש מאי התבצע תיקון מהיר מאוד בתפוקת הייצור של הפרות ולאחר כ-10 ימים היצור חזר לעצמו ובחודשים יוני ויולי התפוקה לפרה אף גבוהה בכ-0.5-1 ליטר משנה שעברה ושלא כמו בשנים קודמות אף גבוהה או שווה בחודש יוני לחודש הקודם כשאנו מגיעים בחודש יוני לשיא תפוקת החלב השנתית!
  2. התמתנות בעליה בביקוש למוצרי חלב, יתכן שבעקבות האבטלה הגבוהה והמתמשכת והרצון של הצרכנים לחסוך.
  3. שר החקלאות עדיין לא חותם על המכסות. קיימת אפשרות שהשר לא יוריד את המכסות (בהתאם להחלטת ועדת המכסות) ובכך יגרום להקטנת קופת מועצת החלב (פדיון חלב עודף יקטן והתשלום הנדרש לרפתנים על העברת חלב מחורף לקיץ יגדל). במקרה זה לא יהיה מנוס מלעבור למדיניות תשלום מאוד מצמצמת להמשך השנה.
  4. אי וודאות נוספת מגיעה מכיוון החמאה. המחסור בחמאה גרם לשר האוצר לפתוח את החמאה לייבוא לשנת 2020 ובכך ערער את יסודות התכנון. לא ידוע כמה חמאה תכנס לישראל השנה ומה תהיה ההשפעה על סך הביקוש לחלב הנדרש לשנה זו ולשנה הבאה.

כפי שניתן להבין, השנה התרחשו מספר אירועים במקביל הגורמים לקושי בחיזוי ביקושים והתאמת מדיניות תשלום מיטבית להמשך השנה ואף לשנה הבאה.

באמירה מאוד זהירה, נכון לזמן זה מסתמן שכמות החלב להמשך השנה תהיה גבוהה משהיה צפוי ולכן לא נדרש לשנות את התכנון להמשך השנה ואת מדיניות התשלום, אך כפי שכבר נכתב צריך לקחת את האמירה הנ"ל בערבון מוגבל עקב אי הוודאות לגבי המכסות, כמות החמאה שתכנס השנה לארץ מחד ולחץ הצרכנים לגבי החוסר המתמשך בחמאה מאידך והשינויים הרבים שמתרחשים השנה גם בביקוש למוצרים וגם בתפוקת החלב.

לגבי שנה הבאה הקושי בניבוי היצור הנדרש עוד עולה עקב אירוע הקורונה המתמשך שכרגע הסיום שלו לא נראה באופק ואי הוודאות לגבי השפעת פתיחת יבוא החמאה השנה ומדיניות ייבוא המוצרים שתוחלט בשנה הבאה. בהערכה גסה מאוד שיש לקחת אותה בערבון מאוד מאוד מוגבל מסתמן שאם המגמה תמשך, יתכן ויהיה צורך להגדיל את היצור בשנה הבאה בעוד כ-1-2%.

מקווה שמסמך זה מבהיר במעט את התמונה המורכבת ואת אי הוודאות בה אנו נמצאים ויעזור לתכנון העדר ברפתות להמשך השנה ותחילת שנה הבאה.

 

למען הגילוי הנאות – האמור במסמך זה הינו על דעת הכותב בלבד ומתייחס ליום ההוצאה בלבד. מסמך זה אינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי או ייעוץ מקצועי ואינו מתחשב בצרכים המיוחדים של כל רפת.  העושה בתחזית זו שימוש הינו על אחריותו בלבד.