עבודת מבקרי החלב לצד נגיף הקורונה, מיכאל קוטלר

כידוע לכם, אנחנו נמצאים בגל השני של הקורונה. בכדי למנוע סכנת בידוד ואפילו הדבקות במחלה, רוב השירותים שמספקת התאחדות מגדלי הבקר מבוצעים באמצעות עבודה מרחוק.

עבודה מרחוק לא מתאפשרת כאשר מדובר בביקורת חלב. אופן עבודת מבקר החלב מחייב אותו להגיע למשקים, להיות באינטראקציה עם אוכלוסיית המשק ולשהות ברפת זמן ממושך.

לכן קיים חשש גדול שמבקר החלב עלול להידבק ואף להדביק אחרים, דבר הגורר אחריו כניסה מיידית לבידוד והכנסה לבידוד של כל מי ששהה בסביבתו.

על מנת שנצלח את התקופה המאתגרת הזו, אני מבקש להקפיד על הכללים וההגבלות כפי שפרסמנו באתר – כאן, וגם כאן, ואף אוסיף:

– הקפדה על עטית מסכה
– שמירת מרחק של לפחות 2 מטר ממבקר החלב
– צמצום השהייה ואף הימנעות ממפגש עם מבקר החלב בחלל סגור (משרד הרפת)
– הימנעות ממגע פיזי

בואו נשמור על הכללים וכך נצמצם ואף נמנע הידבקויות נוספות.
מודה לכם על שיתוף הפעולה,

מיכאל קוטלר, מנהל ביקורת חלב