הנחיות ודגשים להתנהגות בצל הקורנה של מ"י ל"שיטת הרמזור"

שלום חברים,
מצ"ב הנחיות ודגשים להתנהגות בצל הקורנה של מ"י ל"שיטת הרמזור"
כרגע לא מתוכנן פגיעה או מגבלה כלשהי בחקלאות אך אנא הקפידו על הדברים הבאים:
1. מדידת חום יומית לפני היציאה לעבודה ודיווח הצהרת בריאות יומית
2. צמצום מגע פיזי עם שכנים, ספקים וכו'
3. חבישת מסכה ומיגון בזמן טיפול שמחייב קרבה .
3. עם העלייה בתחלואה, יש לא מעט רפתנים הזקוקים לבידוד או חולים ואנו נ עשה ככל שביכולנו לעמוד לצידכם בימים אלה.

אנא ידעו אותנו אם אתם או בן משפחה מאומתים, או זקוקים לבידוד.

נמשיך לעדכן
ליאור

להלן אוגדן הנחיות ודגשים של מ"י לאוכלוסייה הגבלות נגיף הקורונה שיטת ה-'רמזור', מחלקת חירום חטיבת המבצעים

ramzor-09-20