פרויקט תבל – מערכת נתונים חדשה לשימוש הענף – בועז חנוכי

התאחדות מגדלי בקר בנתה ב- 30 השנים האחרונות מערכת נתונים רחבה, ייחודית ואמינה לענף החלב בישראל. המערכת מבוססת על הקלדת נתונים בתוכנת נעה במשק, איסוף נתוני חיישנים לנעה מבקרי החליבה וההזנה והעברתם למערכת מרכזית – ספר העדר. בנוסף, ספר העדר קולט נתונים ממקורות נוספים כגון המעבדה המרכזית, מחלבות, מאל"ה, שיאון, אינטרבול ועוד, וגם מרפתנים לא ממוחשבים. ברבות השנים פותחו ממשקים ייחודיים שמעבירים את הנתונים מספר העדר לנעה וחוסכים לרפתן זמן רב של הקלדת נתונים.
ספר העדר משמש כבסיס הנתונים הארצי לצרכי טיפוח, מחקר ותכנון הייצור ברמות שונות, והוא מקיים קשרים דו סטריים הדוקים עם תוכנת הניהול נעה הנמצאת במרבית הרפתות בישראל.
לפני כשנתיים עלה בהתאחדות הרעיון לבנות מערכת חדשה תוך ניצול כלי תוכנה חדשים המאפשרים חיבור קל יחסית לבסיסי נתונים והצגת נתונים בצורה ויזואלית מתקדמת, לשימוש גורמים שונים בענף הכוללים את הרפתנים, מדריכים, מרכזי מזון, יועצים, תזונאים, רופאים, חברות מסחריות, וחוקרים ועוד.
המטרה במערכת החדשה שנקראת תבל היא לספק למשתמשים שונים בענף החלב בישראל מערכת נתונים גמישה ומודרנית שתאפשר הצגת נתונים והשוואתם למישורי ייחוס שונים, בצורה קלה באמצעות דפדפן האינטרנט מכל מכשיר.

מערכת תבל מבוססת על חיבור בסיסי הנתונים של נעה לבסיס נתונים ייעודי בענן וחיבורו למערכת BI סטנדרטית מתקדמת שתאפשר שליפה והצגה של נתונים וגרפים בתצוגות שונות ובאופן גמיש. מערכת כזו תאפשר לעוסקים בענף להמשיך ולהשתפר ביעילות ייצור החלב בישראל.
תבל מפותחת ע"י צוות אנשי ההתאחדות בסיוע חב' מטריקס.
לאחרונה הצגנו את המערכת לגורמים שונים בענף והתגובות היו חיוביות למדי.
השקת אתרי פיילוט מתוכננת לחודש אוגוסט 2020.