חוברת 362, פברואר 2013

פינת העורך – להמשיך ולהשקיע ברפת – יוסי מלול
על הפרק – תכנון וייצור | בג"צ התנועה המושבית | תיקון תקנון ההתאחדות – יעקב בכר

מועצת החלב
מכתב שייקה דרורי לרפתנים
ועדת המכסות – חלוקת מכסות 2013
שינוי בתקנון איכות חלב 2013 בנושא סת"ס
הכנות לפסח תשע"ג (2013) תנובה
לתת יחס לעובדים זרים – דה מרקר

סביבה
תחרות הרפת המטופחת 2013 – יוצאים לדרך!
אדם ובעלי חיים ברפת – תחרות צילום לכנס ירושלים
ירידה משמעותית בזיהום הודות לרפורמה ברפתות – אילן צדיקוב
הערכת רווחה של בקר לחלב מבט עולמי – גלעד פקטור
השפעת גורמי עקה (סטרס) על בריאות העטין וייצור החלב – שמוליק פרידמן

מכתבים למערכת – התמורה על חלב עודף – רוני ליטבק

בקר לבשר
בני בקר – סיכום 2012 – יוסי בגון
צריך להחמיר את הענישה על גנבה חקלאית -מתוך בלוג של ח"כ איילת שקד
בקר על חם – שישה עגלים שנגנבו נתגלו במאזדה – נועם (דבול) דביר

[slideshow id=3 w=450 h=150]
הזנה
שוק הגרעינים העולמי – סיכום 2012 ומבט ראשון על 2013 – עדי פנחס
לחיצה או גריסה – סטיבן רוזן
נצילות מזון ויעילות ההזנה – גבי עדין
מקורות עמילן ואנרגיה חליפיים במנות – שמעון אופיר
העלאת אספקת האנרגיה לפרות גבוהות תנובה – עופר קרול

טיפוח ופוריות הזרעות מרובות – כרמל יערי

צינון
תוספת צינון במרבץ ברפת ביטבתה – משה רכס
קירור יתר? לפעמים… – אברהם הברון

בהתאחדות – הפעילות בתכנת "נעה" – בועז חנוכי
מוזאון הרפת – אריה שדר – יוצא לגמלאות

היה היה פעם
ענף בקר החלב בשעת החירום של מלחמת ששת הימים – אלי סמסון
מסביב יחום הסער ויסער הייחום – משה איתם
לזכרם – יהודה שליין ז"ל – עופר קרול

מוסף – סיורים מקצועיים בעולם
סיורים מקצועיים בעולם – יוסי מלול
סיור מקצועי 2012 – איטליה והולנד – רוני ליטבק
ממליצה לכולם – סולין מלצ'יק
טיפול בזבל באיטליה – יוחאי לבר
גבינת פרמזן – מלכת הגבינות האיטלקיות – אורי קורן
סיורים מקצועיים בארצו של הדוד סם – שמעון כרמי
חוויות ממחוז מדיסון – בעקבות תחרות הרפת המטופחת – עודד ארקין
המסע לפמפס, ארגנטינה – יואב ברנע
ביקור ברפת בגרמניה – יעַָל אפרת
הכול אנשים – יוסי מלול