חוברת 364, יוני 2013

פינת העורך – המחלבות מביעות אמון בענף – יוסי מלול
על הפרק – פרק סיום וסיכום – יעקב בכר

מועצת החלב
מתווה לוקר מתוך "החלב שלנו" של מועצת החלב
חלב עולמי – מקבץ ידיעות מענף החלב בעולם
חלב – משקה הספורט החדש – מיכל גילאון

מהנעשה בענף
להיות רפתן מושבניק זה…
שאלה ותשובה, טיפוח ישראלי – למי? – יונתן אמיר

הכנס המדעי
תחרות הרפת המטופחת – 2013
אדם ובעלי חיים ברפת – גמר תחרות הצילום
רשת החלב עוברת עוד שדרוג

חג השבועות
חג השבועות שחלף איציק בנג'יו
חוויה שאי אפשר לשכוח שמיל בלברמן
חג השבועות בתמונות
חלב על השפתיים – מדריך למשתמש המתחיל נטעלי גבירץ
הנשים שלא מפחדות מריח הזבל – אתר סלונה

בטיחות – הבטיחות הביולוגית ברפת – עדין שווימר, שמוליק פרידמן
גידול יונקים – אחסון קולוסטרום – שיטות ודגשים – גל פלג, גבי עדין
טיפוח פרת החלב הישראלית – כך התחלנו ולאן פנינו – יואל זרון

הזנה
צריכת המזון כתלות בממשק ואחזקת הפרות – עופר קרול
תחמיץ קליפות רימונים – סיכום מחקר – יהושע מירון

בריאות
אין פרה משוגעת בישראל – הפורטל לחקלאות, טבע וסביבה
חיסון כלל הבקר בישראל נגד מחלת קטרת העור – נדב גלאון
נוהל פרה רובצת – בני שריר

ממשק צינון – מדד יחס קיץ:חורף – מאומץ ע"י מערכת ההדרכה האמריקאית – ישראל פלמנבאום
ממשק זבל – פתרון "בועה" לתוצרי הלוואי – פיזור זבל הרפת ישירות בשדות – יוסי מלול
לזכרם – מרדכי מלען ז"ל – אלי סמסון

מוסף – רפואת העדר – החקלאית בעריכת ד”ר מיכאל ואן סטרטן
רפואת עדר בישראל – בני שריר
מחלקת רפואת עדר ואפידמיולוגיה – "החקלאית" – 2013 – מיכאל ואן סטרטן
אחוז יציאה ב 60- יום בתחלובה – פרמטר חדש בדוח – שמואל ברוקשטין
תקופת המעבר – אילן דגוני
ניתוח בריאות עטין – בדוח רפואת עדר החדש – שני שיינין
פוריות בדוח רפואת העדר – עומר קליין