חוברת 372, אוקטובר 2014

מה בחוברת?
דברים בשם אומרם – תתחדשו – אביתר דותן

חדשות מקומיות
פרוטוקול אספה מיוחדת 21.10.2014
סיכום הערכות לחגי תשרי
מחיר שיא לפר רביה מגזע סימנטל במכרז הפרים
כנס רפתנים למדיניות ייצור החלב
תוספת עובדים לענפי החקלאות | החקלאים והתעשיינים ייאבקו נגד הוזלת המים ב- 10%
פיילוט ראשון בארץ להקלת נטל "בדיקות המשנה"

מועצת החלב
קראוס: "אופטימית לגבי עתיד משק החלב" – ראובן זלץ
רפת החלב לאן? – ראובן זלץ
מחקר ישראלי מאשר, מחדש ומחזק את הידע המדעי המצטבר כי חלב ומוצריו חיוניים לבריאות העצם – שרית עטיה שמואלי

סיור ברפתות – תנו לעבוד בשקט – ראובן זלץ
רווחת בע"ח – ד"ר נדב גלאון: "לפרה הישראלית טוב" – ראובן זלץ
צעירים במגפיים – יש בי אהבה… – אלעד תמיר

ממשק – לשמור על הפרות – עודד ניר, סטיבן רוזן
איכות החלב – אפיון חלב פרות במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו – יניב לבון, גבריאל לייטנר, אושר בן נון , זיו מצרפי הזנה
שמרי בירה והשפעתן על תנובת החלב והאנרגיה – עוזי מועלם
בריאות העטין – הפרדת העגל מהאם, הכצעקתה? – שמוליק פרידמן
בריאות העדר – סלמונלוזיס בעגלים ד"ר – שני שיינין
דעות – מעשה ב 20- פרות – האם הגודל מביא רווחים – עופר קרול
המחיר והגודל לא קובעים – עופר קרול
על טעם ועל ריח – גבינות רבותי, גבינות
מו מהשטח…