חוברת 391, דצמבר 2017

דבר העורך – סוף 2017 | הסכם ענפי | זהירות מחלות
דברים בשם אומרם – הסכם ענפי – אביתר דותן

ענף בכותרות
מסעות אביתר ברחבי הארץ
התפרצות מחלת הכלבת | התפרצות שחפת ברפת החלב
רפתנים טוענים: "יבוא הבשר פוגע בנו קשות" | שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה יועברו 16.8 מיליון ₪ לקרן לנזקי טבע (קנ"ט)
שנת שיא בייצור החלב | הכנסת נגד הכרה בשמירה חקלאית כעבודה נדרשת
מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום) | שר החקלאות ושר האוצר אישרו את התקציב הגבוה ביותר למשרד החקלאות מאז היווסדו
מחירון הזרעות שיאון- 2018
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות – לא רק בגלל השנה השחונה: היקף נזקי הטבע לחקלאים עמד בשנת 2017 על כ 180- מיליון ₪ | טרור החקלאי: מאות מיכלים הוצתו בעמק החולה

בריאות העדר- זהירות, מחלות !!! תמונת מצב
ד"ר גבי קניגסוולד "קורא לרפתנים לחסן כמה שיותר מהר" – ד"ר גבי קניגסוולד
ד"ר תמיר גושן סגן מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: "המטרה, בלימת ההתפרצויות של המחלות" – ראובן זלץ
ממשק – מנכ"ל חברת ביואקולוגיה אורון קושניר "החברה נערכת לפינוי מהיר של פגרים בכל רחבי הארץ" – ראובן זלץ

סיכום הכנס – כנס הבקר 2017 – ראובן זלץ
מחלבות – מהפיכת המיתוג והשירות ליצרנים של חברת טרה – ראובן זלץ
בהתאחדות – מה חדש במעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב? – ד"ר רמה פלק
שיאון – סקירת לוח פרים דצמבר 2017
פוריות – השפעת מועד החזרה למחזוריות ומספר המחזורים לפני הזרעה על שיעורי ההתעברות – ינון דותן, יניב לבון
הזנה – הזנת יונקים לפי ממשק LifeStart והשפעתו על פרת החלב – רועי בלנק, אנסטסיה שפרן, ענת הויזמן, קובי פחט, בר מגן
דרכים להפחתת הנתרן מהפרה המגיע לשפכים ולמי הקולחין – איל פרנק, הילל מלכה, יואב שעני, יהושב בן מאיר, ד"ר יהושע מירון
בחינה מסחרית של שלמון יפואי (ספלרייה) כצמח מספוא בניר-עם 2017 – אהרון בללו, אורית עמיר-שגב, עידן ריצקר, בדני חנה, מרים דקלו קרן, אבועקלין וופא, אורית כהן, גלינה סידן וגלילי שמואל
צינון – בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבת – הלל מלכה, איל פרנק, דוד בירן, יואב שעני, אפרים עזרא וד"ר יניב לבון
מכון וולקני – הרווח בין המחקרים לתקציבים – ראובן זלץ