חוברת 341, אוגוסט 2009

פינת העורך – יוסי מלול – להוריד את המע"מ על חלב השתיה
על הפרק – יעקב בכר – תכנון היצור | מוסדות ההתאחדות
מועצת החלב – ענף החלב באיחוד האירופי- חלק א' – לירון תמיר
ניהול וכלכלה – פיטום פרות – הזדמנות להגדלת רווח – סטיבן רוזן

רפת ירוקה
אפס שפכים לליטר חלב – חיסכון במים ומחזורם – יוסי מלול
העולם משקיע באנרגיה מתחדשת

ראיון החוברת – ליעד כהן – המנכ"ל היוצא של תנובה – יוסי מלול

מוסף מקצועי – צינון וערפול
כמה חלב שווה צינון מיטבי של הפרות בקיץ? – ישראל פלמנבאום
צינון רפתות באמצעות מערכות ערפול – אבי ארבל
צנן את הפרות לא את המבנה – Armstrong Dennis
צינון פרות – היכן, מתי וכיצד? עמיאל ברמן
צינון בסככות רפת בית זרע – יוסי מלול
ערפול בלחץ גבוה – ניסיון כפר ויתקין – גונן הראל
צינון – ישיר או עקיף – עופר קרול
שיפורים מוצעים לצינון – עמיאל ברמן
עלות-תועלת של צינון פרות בישראל – בחינה ברמת הרפת והענף – ישראל פלמנבאום

מהנעשה בשיאון – שיאון מזרימה וזורמת – יואל זרון

הכנס המדעי
הכנס המדעי ה-21 בירושלים – עם סיום – יוסי מלול
אות יקיר הענף
אות הוקרה מיוחד
מלגות מועצת החלב

רפת עושים באהבה
טיפוח ההון האנושי – יוסי מלול
הכנת הדור הצעיר בארה"ב להשתלבות בענף החלב – Gary Rogers

טיפים ברפת – קטנות מרפת יזרעאל – יוסי מלול
ניהול – בעקבות הסיכומים האזוריים – עופר קרול
הדרכה בעולם– דניאל חזר מסין – יוסי מלול
קריאה של בוקר– "על חיות ועל בריות" – מחוויותיו של רופא וטרינר – יהודה דניאלי
משוט בארץ שלישייה במשק יעקבי – יעקבי שמשון
משוט בעולם – ערבות הירק בניו-זילנד – שירי גלץ