משק הבקר והחלב, חוברת 422, מרץ 2023

דבר העורך השר דיכטר: "כל המהלכים יהיו בתיאום עם החקלאים" | על בשר, דגים וחקלאות כחול לבן | "משבר סלט" בבריטניה: המדפים ריקים, הגבלות על קניית עגבניות ומלפפונים | על ראש היבואן נמסה החמאה – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם ליאור שמחה "רוח חדשה במשרד החקלאות"

שוטף ענפי
ד"ר קניגסוולד: "חשש להתפרצות זן של פה וטלפיים שאינו בתרכיב החסון"
ליגת החלב, סיכום שנת 2022
משרד הבריאות נג הדמחלבות הקטנות
מכון משופץ לרפת ניר יצחק | פרידה חברית מיואב ברנע
מכון חליבה חדש ברפת עלומים | נבטים להזנת בעלי חיים

מועצת החלב – לירון תמיר: "היבוא פוגע בפוטנציאל הצמיחה של הענף" – ראובן זלץ
החקלאית – איתי ברק:"לא אסתיר את אכזבתי מאופן עזיבת הרופאים, אך מכבד את החלטתם, החקלאית תמשיך להיות חזקה ולהעניק את הטיפול הטוב ביותר לרפתנים שלנו" – ראובן זלץ
נוקדים – אילנית דעדוש כלפון "מאמינה גדולה בענף הצאן שלנו" – ראובן זלץ
טור אישי – מתארגנים להמשך.. עננים כבדים מכסים את האופק – ארנון אושרי
בהתאחדות – דוד בן עוזיאל "הרפת הישראלית, המטופחת ביותר בעולם" – ראובן זלץ
נשים בענף – שרית יוקר: "כל כך חשוב לשמור על הרפתות המשפחתיות" – ראובן זלץ
החקלאית – עודד ניר – אגדה עוד בחייו – ראובן זלץ

רפתות כביש 90 – חלק ב׳ פרויקט דרכים מיוחד כתיבה וצילום: ראובן זלץ
רפת קיבוץ נווה אור
רפת קיבוץ מעוז חיים
רפת קיבוץ נווה איתן
רפת קיבוץ עין הנצי"ב

בריאות – הקשר בין אורך מרווח בין המלטות לבין אופן ההמלטה, מחלות המלטה ויציאה בתחלובה העוקבת – אפרים עזרא, מיכאל ואן סטרטן
צינון – האם ידועה העלות האמיתית של העקה הנגרמת ע"י עומס החום לענף החלב? – ישראל פלמנבאום
כנס מדעי הבקר – להתראות בכנס הבא – ראובן זלץ