חוברת 414, ראש השנה תשפ"ב, ספטמבר 2021

דבר העורך – שר חקלאות שלא מאמין בחקלאות הישראלית | רפורמה לא מוכנה ולא נכונה | 100 שנות ציונות חקלאית | ועדיין חג שמח – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם– ליאור שמחה: "ענף החלב הפך לאי של יציבות,ליבנו עם אחינו החקלאים"

שוטף ענפי
יום לפני ההצבעה על התקציב והרפורמות מחלוקות בין הנהגת החקלאים למשרד החקלאות
מגבלות היצוא הוסרו: ארגנטינה תמשיך לייצא בשר כשר אל ישראל
סוכלו ניסיונות הברחה של בשר ללא פיקוח

חקלאות ישראלית – מפגן כוח מרשים למען החקלאות כחול לבן ח"כ רם בן ברק "ללא הסכמות, הרפורמה לא תעבור בכנסת" – ראובן זלץ
משרד החקלאות – נעמה קאופמן-פס מנכ"לית משרד החקלאות: "הרפורמה היא מהות "המפעל הציוני" – ראובן זלץ
מהנעשה בענף – מנכ"ל יסודות עמית בן צור: "הרפורמה המוצעת מסכנת את עתיד החקלאות הישראלית" – ראובן זלץ
החקלאית – איתי ברק "החקלאית תמשיך להיות נדבך מרכזי בענף החלב הישראלי" – ראובן זלץ
נוקדים. COM טור נוקדים: "ליברמן ושורר רוצים לחסל אותנו" – אילנית דעדוש קלפון
היסטוריה של הענף – אסון טביעת הרפתנים בכנרת – ראובן זלץ

נהלל בת 100
ציונות, התיישבות, חקלאות – ראובן זלץ
יזרעאלה של העמק – ראובן זלץ
100 שנות חקלאות – ראובן זלץ
הדר אורן: "המנות התייקרו וזה בא לידי ביטוי בשחיקת הרווחיות ברפתות" – ראובן זלץ

שיאון
שיאון – סיכום שנה – הצד המקצועי – ד"ר יואל זרון
גלית דותן "קשר בלתי אמצעי עם הרפתן" – ראובן זלץ

סיור ברפתות – מעשה ב 4- רפתנים ואוהלים מונגולים – ראובן זלץ
הזנה – הזנה בשומן – עבר הווה ועתיד ד"ר עוזי מועלם
רפואת העדר – שימוש בתרופות נוגדות דלקת ברפואת בקר – ד"ר אריאל ביטון
בריאות העדר – על ההבדל בין "זה עובד" לבין "זה עובד אצלי ברפת" – ד"ר מיכאל ואן סטרטן
הזנה – חשיבותה של התזונה בגידול עגלות חלב – לורן אדאמס, דונה אמראל-פיליפס
נוקדים. COM – אפריקה – סיפור מסע אישי יוסי לפר

דבר העורך – שר חקלאות שלא מאמין בחקלאות הישראלית | רפורמה לא מוכנה ולא נכונה | 100 שנות ציונות חקלאית | ועדיין חג שמח | ליאור שמחה: "ענף החלב הפך לאי של יציבות,ליבנו עם אחינו החקלאים" | מפגן כוח מרשים למען החקלאות כחול לבן ח"כ רם בן ברק "ללא הסכמות, הרפורמה לא תעבור בכנסת" | נעמה קאופמן-פס מנכ"לית משרד החקלאות: "הרפורמה היא מהות "המפעל הציוני" | מנכ"ל יסודות עמית בן צור: "הרפורמה המוצעת מסכנת את עתיד החקלאות הישראלית" | איתי ברק "החקלאית תמשיך להיות נדבך מרכזי בענף החלב הישראלי" | "ליברמן ושורר רוצים לחסל אותנו" – אילנית דעדוש קלפון | נהלל בת מאה: ציונות, התיישבות, חקלאות | מעשה ב 4- רפתנים ואוהלים מונגולים | הזנה בשומן – עבר הווה ועתיד | על ההבדל בין "זה עובד" לבין "זה עובד אצלי ברפת" | אפריקה – סיפור מסע אישי יוסי לפר