חוברת 416, מרץ 2022

דבר העורך – כלכלה עצמאית וחקלאות ישראלית חזקה | הורידו מכסים, המחירים עלו.. | מלחמה באירופה
דברים בשם אומרם – ליאור שמחה: "להיות בצד הצודק"

חקלאות ישראלית – רינו צרור: "פערי מחירים של עד 900% בין החקלאי לצרכן" – ראובן זלץ

שוטף ענפי
איתי רון מנכ"ל צנציפר: "מחירי התבואה והמספוא יעלו בין 30 ל 40- אחוז, חייבים לעדכן את מחיר המטרה"
מינוי קבוע לד"ר תמיר גשן כמנהל השירותים הווטרינריים
מיזוג עיסקי – חברת Project Bar Group חתמה על הסכם מיזוג עם חברת הרמן שיווק בע"מ
אלון שוסטר: על ייבוא תוצרת חקלאית "רצוי להיסתמך על תוצרת הארץ, ייבוא הוא רק השלמה הכרחית"
10 מיליון ₪ בדור הבא של החקלאות הישראלית
מינוי בכיר נוסף במשרד החקלאות

חקלאות ישראלית – מנהל מכון יסודות עמית בן צור "פתיחת השוק ליבוא חופשי מוחלט, תוביל לעליית מחירים וריסוק הייצור המקומי" – ראובן זלץ
בריאות העדר – ד"ר גבי קניגסוולד: "לחסן נגד מחלת הפה והטלפיים" – ראובן זלץ
חקלאות ישראלית – אדי פולונסקי: "אי אפשר לאשר רפורמות במהירות כזו, חייבים לשמור על חקלאי הישראלי" – ראובן זלץ
טבע ישראלי – סיפור אהבה בין פרות לכלניות – ראובן זלץ
5 על 5 – ח"כ נעמה לזימי: "לשמור על החקלאות הישראלית" – ראובן זלץ
נוקדים . COM – עבודה אל מול פרוטוקולים בדיר העיזים/כבשים – יוסי לפר

לזכרו של פרופ' ברמן
מימי ברמן חוקר, מורה, פורץ דרך פרופ' (אמריטוס) – דוד וולפנזון
עדר פרות החלב בעבר, בהווה ושינויים לקראת העתיד – ראובן זלץ

סיור ברפת קיבוצית – רפת עם נוף לים – ראובן זלץ
סיור ברפת מושבית – האם רפתות משותפות הן העתיד במגזר המושבי? – ראובן זלץ
גאוה ישראלית – מחלבת הנוקד קוטפת פרסים – דני ברזילאי: "לפני הפרסים והפסטיבלים, יש לי דאגה עמוקה לעתיד החקלאות" – ראובן זלץ
בריאות העדר – ניסויים ברפת ובדיר מה אסור ומה מותר – ד"ר מיכאל ואן סטרטן
צינון – צריך יותר מקיץ אחד כדי לצנן באופן מיטבי את הפרות – ישראל פלמנבאום
תולדות הענף – בנימינה מציינת השנה 100 שנים להיוסדה – חיה מן שמואלביץ
נוקדים . COM – עולם של עיזים – יוסי לפר