ברכות לרפת עלומים

לפריימן ולחברים בקיבוץ עלומים ולכל המשפחה המורחבת בנגב – ברכות חמות על המכון המתקדם והחדש.

כי בנגב יבחן העם.
אז גם קיבוץ שיתופי, גם קיבוץ דתי וגם בנגב – מרגיש גאווה עצומה.

מרגש לראות את רפתני הנגב מהמשפחה המורחבת שבאו לעשות כבוד למכון החדש ובכלל מרגש שבכל חלקי ארצנו עוד ועוד רפתות בונות ומתקדמות, עוד ועוד השקעות בחקלאות, עוד ועוד מנפלאות המפעל הציוני שלנו.
כבוד גדול על ההובלה והאמונה בעשייה החקלאית, בתמיכה ובקידום התוצרת המקומית.

אז מכל החברים ברפתות ישראל – עלו והצליחו