חוברת 413, קיץ 2021

דבר העורך – חובת ההוכחה | כולנו חקלאות כחול לבן | איום ממשי על החקלאות הישראלית | הגיע הזמן לנטוש את השיטה הקפיטליסטית החזירית
דברים בשם אומרם – להתכונן לקראת הרפורמות שבדרך – ליאור שמחה

שוטף ענפי

יפתח קורס רפתנות בפקולטה לחקלאות ברחובותתכנון למתחם רפתות ענק ברמת הגולן
עו"ד הירשפלד "הענף נמצא בתהליך התחדשות"
התמונה "עגור" נבחרה כתמונת הטבע והחקלאות של ישראל לשנת 2021 בתחרות "הגלריה החקלאית" ה 14- של קנט
תרומה מרגשת למשפחת שמקה

משבר עליית מחירי המזון – פרויקט מיוחד
רחל בורושק "המזון המרוכז בארץ התייקר בכ 17- אחוז פחות מהתייקרות הגרעינים בעולם" ראובן זלץ
דיויד לוי מנכ"ל ארגון עובדי הפלחה "חלה עליה מסוימת במחיר המזונות הגסים" ראובן זלץ
מנכ"ל אמבר גלעד אגמון "הסיכוי שנחזור למחירים שפויים בזמן הקרוב, כמעט ולא קיים" ראובן זלץ
איתי רון לרפתנים "להעלות את רמות המלאי " ראובן זלץ

באה מאהבה – טור אישי של מרכזת רפת צאלים – הגר קוi – יוסי לפר ז"ל על קצה המזלג…
מהנעשה בענף – מדברות חקלאות ושוויון מגדרי – כנס נשים במשק החלב ראובן זלץ
רפתות תחת אש – החיים מסבב לסבב מנהל רפת נחל עוז גידי סבאג, "גם אני הייתי בטיפול פסיכולוגי" ראובן זלץ
ביקור ברפת קיבוצית – רפת נווה אור צינונים ומקלחות סביב לשעון – ראובן זלץ
מהנעשה בענף – אביתר דותן "הקואופרטיב שהוקם ישמור על רפתני ישראל למקרה של חלילה ביטול חוק החלב או מחיר המטרה" – ראובן זלץ
סיור ברפת משפחתית – זיו ברגר "חייבים לשמור על הרפתות בכפרי הנוער" – ראובן זלץ
רפת שביל החלב – עמי ארזי "התארגנויות ושותפויות יצילו את הרפת המשפחתית" ראובן זלץ

בהתאחדות – אירוע פרידה מאביתר דותן ראובן זלץ
בריאות העדר – ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות – יניב לבון, שמוליק פרידמן, עדין שווימר, רמה פלק
בריאות העטין – רשימת חומרי חיטוי לעטין הרשומים בשירותים הווטרינריים ומאושרים לשימוש גולן יעקב
צינון – רפת La Cantabra בצפון מקסיקו סיכום של שש שנים מהתחלת ההפעלה של צינון אינטנסיבי – י. פלמנבאום