חוברת 357, אפריל 2012

פינת העורך – הענף זקוק לתנובה חזקה – יוסי מלול
על הפרק – נהלום במלוא העוצמה – יעקב בכר

מועצת החלב
תמונת מצב – שיחת עדכון עם שייקה דרורי – יוסי מלול
מתקנית אוטומטיים לחלב ולמוצריו – יוסי מלול
יום האישה ברפת ובדיר – יוסי מלול
התנהלות מומלצת מול תקשורת ואורחים

רפת מצטיינת – "אות קנט" לרפת הרדוף

ענף חלב ישראלי, ירוק וחכם
תחרות הרפת המטופחת 2012 – קריטריונים לשיפוט בתחרות – יוסי מלול

תעשייה ישראלית – היעד למזרח – כוס קפה עם ביאנה רונה – יוסי מלול

בריאות
רפואת עדר מתחדשת – שיחה עם ד"ר מיכאל ואן סטרטן – יוסי מלול
מחלת הפה והטלפיים – דורון טיומקין

הזנה
מרכז מזון דבירה – יוסי מלול
המטרה: למנוע pH נמוך בכרס – שמעון אופיר

ניהול הרפת – כל רפת והאמת שלה – עופר קרול
ממשק קיץ – צינון פרות – הנחיות לקיץ הקרוב – הילל מלכה
בהתאחדות – מוזיאון וארכיון הרפת ביפעת – יוסי מלול

חג השבועות
טיול בשביל החלב – עוז תלם
רפתניות או לא להיות – אשר קשר
תשעים שנות – חגי שבועות בנהלל – לביא מנור

על פרות ופרפראות – לשון טובה ולשון רעה – שרה שמחה

מוסף – הרפת הקטנה
הרפת הקטנה בישראל – יוסי מלול
היצרנים הקטנים במושב שלווה – יוסי מלול
לתקוף בכל החזיתות – הרפת הקטנה במושב פרזון – יוסי מלול
רפת קטנה עם הרבה אופטימיות – מפגש עם רפתנים בעמקה – יוסי מלול