משק הבקר והחלב, חוברת 419, אוגוסט 2022

דבר העורך – ההנהגה החקלאים "קיבלנו בתדהמה את טיוטת ההסכם" הפתרון, קואופרטיביים חקלאים בבעלות החקלאי – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – "ממתינים לאישור המחלבות להסכם" – ליאור שמחה

שוטף ענפי
יוזמה מבית השומר החדש שתשקיע בחקלאי העתיד של ישראל | נגד הקמת משחטת ענק בג'וליס
צו העלאת מחירי החלב עבר לאישור מועצת החלב |

בריאות העדר – ד"ר קניגסוולד "הנזקים הכלכליים ממחלת הפה והטלפיים עצומים". ד"ר גושן: "נערכים לאכיפה הדוקה יותר על חובת החיסונים" – ראובן זלץ
סיכומים כלכליים – הסיכומים הכלכליים, מקצועיים לשנת 2022 – ראובן זלץ
בהתאחדות – מפגש מנכ"לי התאחדות – ראובן זלץ
חדשות הענף – פרידה מרגשת – ראובן זלץ
מהנעשה בענף – מיגל יופה: "מכירת תנובה היה ללא ספק האירוע המכונן שסימן את תחילת המשבר בענף" – ראובן זלץ
זוית אישית – חייכו, עבדנו עליכם – טור אישי ארנון אושרי
בריאות החלב – רמה פלק, מנהלת המעבדה לבריאות עטין ואיכות החלב, מאל"ה "לראשונה בישראל אפיינו זן דומיננטי של החיידק המדבק סטפ אוראוס" – ראובן זלץ
אמב"ל – יונתן הירשפלד מנכ"ל אמב"ל "ההסכם החדש, הישג גדול למגדלים" – ראובן זלץ
ביקור ברפת משפחתית – רפת נוביץ – הרפת הטובה בארץ – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוצית – יוצאים לדרך חדשה רפת אשדות יעקב מאוחד בשותפות שדה נחום – ראובן זלץ
צינון – קיץ ספרדי – ישראל פלמנבאום
ממשק – הדברת זבובים ברפת סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד – הלל מלכה, דר' יניב לבון, דר' עדי בכר

דבר העורך – ההנהגה החקלאים "קיבלנו בתדהמה את טיוטת ההסכם" הפתרון, קואופרטיביים חקלאים בבעלות החקלאי – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – "ממתינים לאישור המחלבות להסכם" – ליאור שמחה

שוטף ענפי
יוזמה מבית השומר החדש שתשקיע בחקלאי העתיד של ישראל | נגד הקמת משחטת ענק בג'וליס
צו העלאת מחירי החלב עבר לאישור מועצת החלב |
בריאות העדרד"ר קניגסוולד "הנזקים הכלכליים ממחלת הפה והטלפיים עצומים". ד"ר גושן: "נערכים לאכיפה הדוקה יותר על חובת החיסונים" – ראובן זלץ
סיכומים כלכלייםהסיכומים הכלכליים, מקצועיים לשנת 2022 – ראובן זלץ
בהתאחדותמפגש מנכ"לי התאחדות – ראובן זלץ
חדשות הענףפרידה מרגשת – ראובן זלץ
מהנעשה בענףמיגל יופה: "מכירת תנובה היה ללא ספק האירוע המכונן שסימן את תחילת המשבר בענף" – ראובן זלץ
זוית אישיתחייכו, עבדנו עליכם – טור אישי ארנון אושרי
בריאות החלב – רמה פלק, מנהלת המעבדה לבריאות עטין ואיכות החלב, מאל"ה "לראשונה בישראל אפיינו זן דומיננטי של החיידק המדבק סטפ אוראוס" – ראובן זלץ
אמב"ל יונתן הירשפלד מנכ"ל אמב"ל "ההסכם החדש, הישג גדול למגדלים" – ראובן זלץ
ביקור ברפת משפחתית רפת נוביץ – הרפת הטובה בארץ – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוציתיוצאים לדרך חדשה רפת אשדות יעקב מאוחד בשותפות שדה נחום – ראובן זלץ
צינוןקיץ ספרדי – ישראל פלמנבאום
ממשק הדברת זבובים ברפת סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד – הלל מלכה, דר' יניב לבון, דר' עדי בכר