חוברת 350, פברואר 2011

 

משק הבקר והחלב, פברואר 2011
משק הבקר והחלב, פברואר 2011

פינת העורך – חוסר ודאות ומלאים – יוסי מלול
על הפרק – על אופן חלוקת המכסות – יעקב בכר
מועצת החלב – פדרציית החלב העולמית IDF לירון תמיר
חלב עולמי – לקט חדשות חלב מהעולם
85 להתאחדות – ההתאחדות בת 85 – 2011-1926
ריאיון החוברת – הארגון הכי הכי – ריאיון עם יעקב בכר יוסי מלול
ניהול ייצור – הגברת ייצור החלב 2011 יוסי מלול, גבי עדין
ניהול ייצור – הגברת ייצור החלב 2011 עופר קרול, שמעון כרמי

מוסף – סיכום שנת 2010 – חלק א’
מגמות בענף החלב העולמי עם תחילת העשור הנוכחי ישראל פלמנבאום
ייצור ושיווק לירון תמיר
חלב 2010 אילנית חיות
כיצד נפטרה טרה מדימוי המחלבה המיושנת והפכה למתחרה בולטת בתנובה ובשטראוס? – אבי זיתן – גלובס
סקר הרפת לשנת 2009 ויחסי הסחר בענף ב 2010- רחל בורושק
גידולי מספוא וגם תחזית ראשונית ל 2011- אפרים צוקרמן

כלכלה וניהול – מתי להוציא פרה נמוכה תנובה? רן סולומון
אנרגיה סולרית – שנת המתקנים הבינוניים יוסי מלול
טיפוח – דוח ג'ורג' – ניתוח אחוז התעברות לפי גורמים אפרים עזרא
ישראל בעולם – כבר בשנים קודמות ישראל פעלה בעולם ! אלי סמסון
שיווק ויזמות נשים – בתחום החקלאות ריקי מואב
רפת Taze Sut – טורקיה תומר רענן
סככת העתיד – אחרי הסככה המרחבית יהודה שפרכר
ממשק – עוד על מדיניות היובש – בריאות, פוריות וייצור חלב עופר קרול
קטוזיס מחלת ממשק – עופר קרול
ממשק תברואה – הדברה ביולוגית משולבת של זבובים אלעד חיל

משוט בעולם – תערוכת סיאל 2010 בנג'יו