חוברת 355, דצמבר 2011

משק הבקר והחלב, חוברת 355
משק הבקר והחלב, חוברת 355

פינת העורך – השנה שחלפה- יוסי מלול
על הפרק – יעקב בכר

מועצת החלב
ממועצת המנהלים – יוסי מלול
הזהב הלבן – שיר-לי גולן
תקנות חישוב מחיר המטרה לחלב גולמי
תרחיש היערכות משק החלב לשעת חירום יוסי סמבירא
מבזקים דצמבר

מכתבים למערכת – בוכים על חלב שנשפך – שרלי אלכסנדר

רפת ירוקה
תחרות "הרפת המטופחת 2012 " -יוסי מלול
טיפוח הרפת וסביבתה – יוסי מלול, תומר משגב

מן העיתונות – חלב עולמי
85 להתאחדות מגדלי בקר – יחידת המחשב – אתי ליכט
ענף החלב באירופה – מדיניות האיחוד האירופי לענף החלב -יעל קחל וערן שביט
כלכלה – השורה התחתונה – יוסי מלול
ממשק – אורך תקופת היובש, סקירת ספרות – לבון יניב, חנוכי בועז, עזרא אפרים

הזנה
תקופת היובש– ההזנה בתקופת היובש – עופר קרול
השפעת ריכוזיות המנה – ינון דותן, עמיחי אריאלי
מודלים לתכנון ההזנה – שמעון אופיר

ממשק הזנה – השפעת גישות שונות בהזנה – סטיבן רוזן
ממשק – השפעת קלטור המרבץ דנה מיניס
ממשק רבייה – שימוש בנתונים מקוונים להקדמת הזרעה – משה קאים
יונקים – תחלואת יונקים בחורף – ערן אפרים
בריאות – מחלת הכלבת – דורון טיומקין
בשנות העשרים – לאישה העבריה

מוסף – חקלאות תיירותית ברפת – חלק ב’
חקלאות תיירותית ברפת החלב – יוסי מלול
ארז חוות חלב – הלן וארז שלאו – ניצני עוז – יוסי מלול
חוויה בכפר – משק ברגר – כפר הס -יוסי מלול
היה ונגמר – "שביל החלב" ויתקין – יוסי מלול
ככה זה באמריקה – חוות שמרוק באריזונה – יוסי מלול
תערוכת הבקר הגדולה – מדיסון ויסקונסין – יוסי מלול