חוברת 360, אוקטובר 2012

חוברת 360, אוקטובר 2012

פינת העורך – מה הם רוצים מאתנו? | גלעד שרון – כוס החלב  – יוסי מלול
על הפרק – תם ונשלם – יעקב בכר
מוועדת התכנון – תכנון ייצור החלב 2013 – המלצות ועדת התכנון – יוסי מלול

הגנת הסביבה – שולחן עגול לפסולת חקלאית – יוסי מלול
ניהול – האדם כמקבל החלטות בעל כורחו – נירית בן ציון
שיטה חדשה להשאת הרווח ברפת על ידי רווח הצל – בעזרת עיבוד נתונים מנעה – בנימין דומיאן
ממשק הזנה – למה מרכז מזון אזורי? עופר קרול
טיפוח – הכלאות בישראל – הערות לניתוח הכלאות שהתפרסם בחוברת קודמת – דוד דרור
יונקים – מרבץ יונקים – ערן אפרים
הסביבה החברתית של יונקים – גל פלג
מחקר יונקים – חלב מלא או תחליף הגמעת יונקים – סיכום מחקר – גבי עדין
משוט בשטח – רפת גליל מערבי – אחת הרפתות המצטיינות – יוסי מלול
רובוטיקה ברפת – חזון הרפת האוטומטית – יוסי מלול

תעשיות לכיש בקו האש – שיחה ארוכה עם פיני חורי – יוסי מלול

חתונת השנה – עדיאל ודיקלה גינזברג – סיפור ההיכרות שלנו
היה היה פעם – איך הייתי לרפתן – משה איתם

מוסף מאבק הרפתנים – הסכם החלב
אֵם כל הדרמות – מועצת ההתאחדות הכריעה – יוסי מלול
עמדת תנועת המושבים
הסכם עקרונות לעניין מתווה רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב
הסכם הוגן – ריאיון עם שייקה דרורי – יוסי מלול
מועצת המנהלים של מועצת החלב אישרה את "מתווה לוקר"
רגע של אמת בענף ייצור החלב הישראלי – ארנון אושרי
הרע במיעוטו יונתן אמיר
חיסול הרפת המשפחתית – אלון קמה
פרות ייראו רק בתמונות – אפי שטיינבוים
תמיכות בחלב בעולם – סקירה משווה – ד"ר גלעד נתן
האוצר: נפחית את המכס על יוגורט וגבינות רכות – מירב קריסטל מתוך YNET
מי מאיים על הצרכן הישראלי? – שמיל בלברמן
צעדת ירושלים השנייה – מי שהגיע הרוויח!
גנבות בקר בדרום – שמעון איפרגן מתוך מאקו