חוברת 356, פברואר 2012

פינת העורך – על אף המאבק חשוב להשקיע ברפת – יוסי מלול
על הפרק – משבר החלב – יעקב בכר

מועצת החלב
התכנון בענף לשנה השוטפת – יוסי מלול
איום הייבוא על ענף החלב בישראל – יוסי מלול
נייר עמדה – מכרזה לניוד מכסות – אריאל בוקר

רפת ירוקה – ענף חלב ישראלי, ירוק וחכם
טיפוח ההון האנושי – עודד ארקין, רינת פיין רז, דנה מיניס
רווחת בע"ח היא הרווח של כולנו – שמוליק פרידמן, איציק אברמוביץ
בטיחות ביולוגית ברפת החלב – שמוליק פרידמן, איציק אברמוביץ
בטיחות ייצור החלב ברפת – גדי פריידקס

פוריות – דלקות עטין ופוריות – יניב לבון, אפרים עזרא, גבי לייטנר, דודי וולפנזון
בריאות העדר – צפיפות ברפת – עומר קליין, בועז חנוכי
ממשק הזנה – שירות עם איכות ואחריות – יוסי מלול
הזנה – צריכת המזון וייצור החלב כתלות באיכות של המזון הגס – עופר קרול
ישראל בעולם – הרפת "הישראלית" בוייטנאם – דניאל הוכמן
יונקים – מבחן התוצאה – נעמי ארבל ביונקיית רפת נעמן – יוסי מלול
ביטוח – ביטוח אסונות בעדר הבקר לחלב – 2012 – שמאי מדיני
ממשק – הדברה ביולוגית משולבת ברפת אלעד חיל – יובל גוטליב

מוסף – סיכום הפעילות בענף החלב 2011
ענף החלב העולמי בשנת 2011 – ישראל פלמנבאום
ייצור ושיווק חלב ובשר בקר – לירון תמיר
מחלבות בסערה
רווחיות ייצור החלב – רחל בורושק
נתונים מספר העדר
נעה בת 17 – בועז חנוכי
גבולות ההזנה של פרות חלב – יהושע מירון
הזנת הפרות – עופר קרול
שוק הפרות והעגלים – אגודת "בני בקר" – יוסי בגון
בקר לבשר במרעה ובמפטמה – רחל גבריאלי